Tập thơ BỘI TÌNH – Poetry Collection Launch – Full MV – Vanness Uyên (Mỡ)

BỘI TÌNH Poetry Collection Launch – Full MV A Media Production of Vanness Uyen

Producer: Vanness Uyên

D.O.P: Lưu Hậu

Script Writer: Vanness Uyên

Editor: Châu Trần

Lighting: Thanh Phạm, Phúc Pờm

Equipment: Zoom Media

Production: Phuc Hoang Production

M.U.A: Đồng Bảo Trang

Graphic Designer: Danh Pham

Custome: Trị Lý, Lê Thanh Hoà

Song: La Vie En Rose – Louis

error: Content is protected !!