Như hơi thở nhất thiết trong sự sống

Như hơi thở nhất thiết trong sự sống
Như tình yêu có mặt trong hôn nhân
Thêm đau đớn và lại càng thấu hiểu
Mới thấy tình sâu chứ chẳng đùa!

Tác giả: Vannes Uyên
Trích: tập thơ Vọng Âm

#bộitình #vọngâm #vannessuyen #thơvannessuyên #thơcủamỡ #thơcủavannessuyên #thomo #thơmỡ #poetrycolllection #bếpcủamỡ #thovannessuyen #thocuamo #hãyyêucôgáithíchnấuăn #hayyeucogaithichnauan #tacgiavannessuyen #tácgiảvannessuyên #nhàthơvannessuyên #nhathovannessuyen

 

error: Content is protected !!