Có những ngày thật khác làm sao?

Có những ngày thật khác làm sao?
Mình vội vàng chạy ra khỏi thành phố
Xuống xe đi bộ một đoạn dài
Mình thấy lòng mình chẳng dẻo dai

Mình câm nín giữa nghìn người mỉa mai
Chỉ để dành sự bình yên tự tại
Người không hiểu mình cũng không ái ngại
Người sao hiểu cuộc đời này chóng phai?!

Có những ngày mình thật khác làm sao?
Làm sao để thấy mình không đau
Một chút khí trời để thấu đáo
Mình không nương không náu cuộc đời này

Tác giả: Vannes Uyên
Trích: tập thơ Vọng Âm

#bộitình #vọngâm #vannessuyen #thơvannessuyên #thơcủamỡ #thơcủavannessuyên #thomo #thơmỡ #poetrycolllection #bếpcủamỡ #thovannessuyen #thocuamo #hãyyêucôgáithíchnấuăn #hayyeucogaithichnauan #tacgiavannessuyen #tácgiảvannessuyên #nhàthơvannessuyên #nhathovannessuyen

error: Content is protected !!