Chắp tay quỳ gối xin gió lặng

Chắp tay quỳ gối xin gió lặng
Mặn mà tình đời có hay không?
Giật mình đi qua ngàn giông bão
Mới thấy mình đau chứ chẳng lành

Tác giả: Vannes Uyên
Trích: tập thơ Vọng Âm

#bộitình #vọngâm #vannessuyen #thơvannessuyên #thơcủamỡ #thơcủavannessuyên #thomo #thơmỡ #poetrycolllection #bếpcủamỡ #thovannessuyen #thocuamo #hãyyêucôgáithíchnấuăn #hayyeucogaithichnauan #tacgiavannessuyen #tácgiảvannessuyên #nhàthơvannessuyên #nhathovannessuyen

error: Content is protected !!