Cari Vịt Bạc Liêu

Cari Bạc Liêu là một trong những món yêu thích nhất nhất của Mỡ luôn.

(Cari Vịt Bạc Liêu)

Cũng xin là quậy banh cái tiệm của người ta, thương cái tánh dễ chịu, trìu mến của quê hương mình quá đi.

  

Thấy vậy thôi, trụng hủ tiếu được 1 tô là trả lại bà chủ rồi, đứng mần hồi có trớn là đứng đó bán luôn quá. Haha.

À còn nữa, sợi hủ tiếu Bạc Liêu ngon thiệt là ngon luôn, lần nào về cũng mua một kí lên Sì Phố hế

 

error: Content is protected !!