Canh Chua Chay & Cải Thìa Xào

(Canh chua chay & cải thìa xào)

Không quá khó để thanh đạm bằng món chay.

(Cải thìa xào)

Đây là hai món có thể nấu trong thời gian ngắn, vừa nhanh vừa ngon miệng.


Người nấu: Mỡ
Người chụp: Mỡ
Người đăng: Chồng Mỡ
Người ăn: Chồng Mỡ

error: Content is protected !!